Poděkování

Za grafický design stránek bychom rádi poděkovali firmě Thinline, která nás oslovila designovým profilem, zaměřeným na kreativitu a čistý web. Rovněž oceňujeme její spolehlivost v dohodnutých termínech a vstřícnost při uplatňování našich přání. Těšíme se na další spolupráci.


Text a část fotografií: Ivo Žaloudek

Autor je nezávislým novinářem se širokým spektrem působnosti, byl redaktorem mj. v Českém deníku, Lidových novinách či časopise Epocha. Ve své publikační činnosti se věnuje nejen turistice a cestování, ale například nejrůznějším záhadám a zajímavostem či vnitropolitickým tématům. Kontakt – Ivo.Zaloudek@seznam.cz.

Zvláštní poděkování za poskytnuté materiály a fotografie patří kastelánovi zámku Červená Lhota panu PhDr. Tomáši Horynovi a Turistickému informačnímu centru v Táboře.

Za fotografie děkujeme rovněž spol. CzechTourism, www.czechtourism.com


Za kartografický materiál děkujeme firmě Data processing agency, www.dpa.cz.

Víte že…

Víte, že v městečku Vlašim narazíte na kostel československých husitů, v němž prý kdysi kázal Mistr Jan Hus? Útroby svatostánku údajně ukrývají také cenný zvon z roku 1433.