Poděkování

Za grafický design stránek bychom rádi poděkovali firmě Thinline, která nás oslovila designovým profilem, zaměřeným na kreativitu a čistý web. Rovněž oceňujeme její spolehlivost v dohodnutých termínech a vstřícnost při uplatňování našich přání. Těšíme se na další spolupráci.


Text a část fotografií: Ivo Žaloudek

Autor je nezávislým novinářem se širokým spektrem působnosti, byl redaktorem mj. v Českém deníku, Lidových novinách či časopise Epocha. Ve své publikační činnosti se věnuje nejen turistice a cestování, ale například nejrůznějším záhadám a zajímavostem či vnitropolitickým tématům. Kontakt – Ivo.Zaloudek@seznam.cz.

Zvláštní poděkování za poskytnuté materiály a fotografie patří kastelánovi zámku Červená Lhota panu PhDr. Tomáši Horynovi a Turistickému informačnímu centru v Táboře.

Za fotografie děkujeme rovněž spol. CzechTourism, www.czechtourism.com


Za kartografický materiál děkujeme firmě Data processing agency, www.dpa.cz.

Víte že…

Víte, že ve vlašimském zámku asi čtyřicet kilometrů jihovýchodně od Prahy naleznete Muzeum Podblanicka? Mimo jiné zde můžete nahlédnout pod pokličku tajemství o blanických rytířích. Expozice „Velký Blaník se spícími rytíři“ je k vidění v severním křídle.